SUBCAPITOLUL 1 - A. Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora

SECŢIUNEA I - Salarii pentru administraţia publică centrală
1. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere
SECŢIUNEA II - Salarizarea personalului din autorităţi publice şi agenţii
1. Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi
a) Funcţii de conducere

SECŢIUNEA III - Salarii pentru personalul din unităţile teritoriale
Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere

SECŢIUNEA IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală
Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere


SUBCAPITOLUL 2 B. - Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii

SECŢIUNEA I - Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere

SECŢIUNEA II - Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

SECŢIUNEA III - Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

SECŢIUNEA IV - Proiectare
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

SECŢIUNEA V - Unităţi de informatică
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate


SUBCAPITOLUL 3

C. Alte funcţii comune din sectorul bugetar
Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire


SUBCAPITOLUL 4

D. UNITĂŢI SPORTIVE
I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive


SUBCAPITOLUL 5

E. UNITĂŢI DE NAVIGAŢIE
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
1. Funcţii de conducere


SUBCAPITOLUL 6

F. AVIAŢIA CIVILĂ AEROCLUBUL ROMÂNIEI ŞI ŞCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAŢIE CIVILĂ
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere


SUBCAPITOLUL 7

G. AGRICULTURĂ
Autoritatea Naţională Fitosanitară;
Laboratorul central pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor;
Laboratoarele pentru controlul calităţii şi igienei…


SUBCAPITOLUL 8

H. PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
a)…


SUBCAPITOLUL 9

I. Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administraţia publică
Art. 1. - (1) Personalul contractual salarizat potrivit prezentei anexe la cap. II lit. A - lit. E poate beneficia…


SUBCAPITOLUL 10 - J. Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi

SECŢIUNEA 1 - Salarii de bază
Art. 1. - (1) Salarizarea personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi încadrat în funcţii specifice activităţii de control/audit…

SECŢIUNEA 2 - Sporuri şi alte drepturi
Art. 7. – (1) Pentru condiţii de muncă vătămătoare, personalului Curţii de Conturi i se acordă un spor de până…