CAPITOLUL I - Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si personalul care ocupa functii de executie specifice in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si care exercita functii de conducere

Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si personalul care ocupa functii de executie specifice in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si care exercita functii de conducere
Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariile de baza - ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL I - Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomati…sterului Afacerilor Externe si care exercita functii de conducere


CAPITOLUL II - Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si pentru personalul care indeplineste functii de executie specifice in centrala Ministerului Afacerilor Externe

Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si pentru personalul care indeplineste functii de executie specifice in centrala Ministerului Afacerilor Externe
a) Salarii de baza pentru functiile diplomatice si consulare Nr. crt. ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL II - Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomat…de executie specifice in centrala Ministerului Afacerilor Externe


CAPITOLUL III - Reglementari specifice personalului incadrat in aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate

Art. 1. - Anexa 4
Salarizarea membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, complexitatea si importanta sociala a ...

Art. 2. - Anexa 4
Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si pentru personalul care indeplineste functii de executie specifice in ...

Art. 3. - Anexa 4
Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si personalul care ocupa functii de executie specifice in administratia ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL III - Reglementari specifice personalului incadrat in a…iile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate


CAPITOLUL IV - Salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate

Art. 1 - Anexa 4
(1) Personalul trimis in misiune permanenta la misiunile diplomatice, la oficiile consulare si la institutele culturale romanesti din strainatate de catre ...

Art. 2 - Anexa 4
(1) Salariile lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se stabilesc pe functii, tinandu-se seama de rolul, ...

Art. 3 - Anexa 4
(1) Salariile si celelalte drepturi lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se acorda in functie de momentul ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL IV - Salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta s… lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate


CAPITOLUL V - Nomenclatorul functiilor si coeficientilor de Ierarhizare pentru determinarea salariilor in valuta pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate

Art. 1 - Anexa 4
Nr. crt. Functia de incadrare la misiune Nivelul studiilor Coeficientul ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL V - Nomenclatorul functiilor si coeficientilor de Ierar…uta pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate


CAPITOLUL VI - Sporuri, premii si alte drepturi

Art. 1 - Anexa 4
(1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei beneficiaza de o indemnizatie de pana la 15% calculata asupra salariului de baza corespunzator ...

Art. 2 - Anexa 4
(1) Pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase, se acorda un spor de pana la 15% din salariul de baza corespunzator functiei de ...

Art. 3 - Anexa 4
Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei pot fi numiti temporar intr-o functie de conducere vacanta sau numai pana la ocuparea acesteia, prin ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL VI - Sporuri, premii si alte drepturi


CAPITOLUL VII - INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

A. Salarii de baza pentru personalul care ocupa si exercita functii de conducere in cadrul Institutului Cultural Roman
Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul de baza - ...

B. Salariile de baza pentru personalul care ocupa si exercita functii de executie in cadrul Institutului Cultural Roman
Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul de baza - ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL VII - INSTITUTUL CULTURAL ROMAN