(1) Salariile si celelalte drepturi lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se acorda in functie de momentul trecerii frontierei de stat a Romaniei, astfel:
a) din ziua trecerii prin punctul de frontiera la plecarea in strainatate, daca aceasta a avut loc inainte de ora 12,00;
b) pana in ziua trecerii prin punctul de frontiera la sosirea din strainatate, daca aceasta a avut loc dupa ora 12,00 inclusiv. 
(2) Pe perioada prelungirii calatoriei peste limitele prevazute de orarele internationale de transport sau in afara rutelor stabilite, personalul este considerat in concediu fara plata sau, la cererea acestuia, in concediu de odihna, cu exceptia cazurilor in care intreruperea, respectiv prelungirea calatoriei are loc din cauza de forta majora. 
(3) Salariile si indemnizatiile lunare in valuta cuvenite pentru o zi se determina prin raportarea drepturilor lunare la numarul de zile calendaristice din luna respectiva, iar drepturile totale cuvenite se intregesc la unitatea valutara daca depasesc 0,50 si se neglijeaza daca sunt sub 0,50 inclusiv. 
(4) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate beneficiaza la plecarea in misiune de o indemnizatie de reprezentare in valuta, inclusiv pentru cheltuielile de instalare si procurarea de efecte personale, al carei cuantum se situeaza la nivelul unui salariu lunar in valuta, pentru acoperirea primelor cheltuieli cu ocazia prezentarii la post a personalului. 
(5) Indemnizatia prevazuta la alin. (4) se acorda astfel:
a) in cuantum integral, la plecarea in misiune cu durata de minimum 12 luni;
b) in cuantum de 50%, la plecarea in misiune cu durata de minimum 6 luni;
c) nu se acorda in cazul misiunilor cu durata mai mica de 6 luni. 
In cazul prelungirii misiunii, personalul primeste diferenta pana la acoperirea indemnizatiei prevazute la lit. a). 
(6) Indemnizatiile acordate potrivit alin. (4) se restituie in cazul in care duratele misiunilor sunt mai mici decat cele prevazute la alin. (5) din motive imputabile salariatilor in cauza.

CAPITOLUL IV - Salarizarea in valuta si alte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate