CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1: Obiectul de reglementare
(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general ...

Art. 2: Domeniul de aplicare
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:a) personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ...

Art. 3: Gestionarea sistemului de salarizare
(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator de credite. (2) ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL I Dispozitii generale


CAPITOLUL II Salarizarea

Art. 9: Salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare
Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de ...

Art. 10: Salariile de baza si gradatiile
(1) Salariile de baza sunt diferentiate pe functii, grade/trepte si gradatii. (2) Fiecarei functii, fiecarui grad/treapta profesionala ii corespund ...

Art. 11.
(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu al ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL II Salarizarea


CAPITOLUL III Alte dispozitii

Art. 27: Salarizarea in caz de suspendare a raportului de munca sau de serviciu
(1) Personalul care s-a aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani. respectiv 7 ani, in cazul copilului ...

Art. 28: Stabilirea salarizarii pentru functii specifice
(1) Autoritatile, institutiile publice si celelalte unitati bugetare pot include in statele de functii si unele functii specifice altor domenii de ...

Art. 29: Cumulul de functii pentru unele functii specifice
(1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL III Alte dispozitii


CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 34: Detasarea, delegarea si alte drepturi
(1) Prevederile din actele normative referitoare la mutare, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinta raman in ...

Art. 35: Caracterul drepturilor salariale
Sumele reprezentand drepturile salariale prevazute de prezenta lege sunt lunare, in forma bruta si supuse impozitarii, potrivit legii. 

Art. 36: Reincadrarea personalului
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, reincadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile functii, grade/trepte ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL IV - Dispozitii tranzitorii si finale