(1) Personalul care s-a aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani. respectiv 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si personalul ale carui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activitatii isi pastreaza gradul sau treapta profesionala in care a fost incadrat anterior suspendarii, salarizarea urmand a se face la nivelul de salarizare pentru functii similare. 
(2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), gradatia se stabileste luand in considerare si perioadele care, conform legilor speciale aplicabile, constituie vechime in munca care se are in vedere la stabilirea drepturilor salariale. 

CAPITOLUL III Alte dispozitii