CAPITOLUL I

A. Salarii de baza pentru functiile din invatamant
A. Salarii de baza pentru functiile din invatamant (1) Functiile de conducere din invatamantul ...

Art. 1
Pentru functiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesionala nu mai apare in aceasta anexa, salariul de baza se va stabili la gradatia ...

Art. 2
Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea institutiilor, unitatilor de invatamant si a partenerilor sociali, va stabili gradul functiilor de ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL I


CAPITOLUL II - Unitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare

a) Salarii de baza functii de conducere
  Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariul de baza ...

b) Salarii de baza functii de executie
Nr. crt. Functia Nivelul studiilor Salariile de baza - ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL II - Unitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare


CAPITOLUL III - Culte

A. Salarii de baza pentru personalul clerical incadrat in unitatile bugetare
Functii de executie  Nr. crt. Functia Nivelul ...

B. Indemnizatiile personalului din conducerea cultelor recunoscute si a unitatilor centrale de cult, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica
Nr. crt. Functia Numarul maxim de posturi Functia cu care se ...

C. Personalul din conducerea cultelor si a unitatilor de cult, altul decat cel asimilat functiilor de demnitate publica
Nr. crt. Functia clericala sau asimilata Numarul de posturi Functia ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL III - Culte