SUBCAPITOLUL I

A. Salarii de baza pentru personalul clerical incadrat in unitatile bugetare


SUBCAPITOLUL III

B. Indemnizatiile personalului din conducerea cultelor recunoscute si a unitatilor centrale de cult, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica

C. Personalul din conducerea cultelor si a unitatilor de cult, altul decat cel asimilat functiilor de demnitate publica


SUBCAPITOLUL IV

D. Personal clerical angajat in unitatile cultelor recunoscute din Romania


SUBCAPITOLUL V - E. Reglementari specifice personalului clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor religioase din Romania, recunoscute potrivit legii

SECTIUNEA 0
Art. 1. – (1) Statul roman sprijina cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al…

SECTIUNEA 1: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical
Art. 2. – (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor din…

SECTIUNEA 2: Alte drepturi ale personalului clerical
Art. 3. – Conditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c)…

SECTIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute
Art. 8. – (1) Unitatile apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, precum si unitatile si institutiile de invatamant teologic autorizate…