B. Indemnizatiile personalului din conducerea cultelor recunoscute si a unitatilor centrale de cult, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica

C. Personalul din conducerea cultelor si a unitatilor de cult, altul decat cel asimilat functiilor de demnitate publica