CAPITOLUL I

I
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Solde de funcţie/salarii ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL I


CAPITOLUL II Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Art. 1 - Anexa 6
Art. 1. – (1) Personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională este salarizat ...

Art. 2 - Anexa 6
Art. 2. – (1) Personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională este format din ...

Art. 3 - Anexa 6
Art. 3. – (1) Personalul militar are dreptul la soldă lunară.(2) Solda lunară se compune din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL II Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională