SECŢIUNEA 1 - Soldele personalului militar şi salariile poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 1 - Anexa 6

Art. 2 - Anexa 6
Art. 2. – (1) Personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională este format din personal…


SECŢIUNEA 2 - Soldele de funcţie şi salariile de funcţie

Art. 3 - Anexa 6
Art. 3. – (1) Personalul militar are dreptul la soldă lunară.
(2) Solda lunară se compune din solda de…

Art. 4 - Anexa 6
Art. 4. – (1) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la salariu lunar.

Art. 5 - Anexa 6
Art. 5. – (1) Soldele de funcţie, respectiv salariile de funcţie sunt diferenţiate în raport cu nivelul studiilor, pregătirea profesională,…

Art. 6 - Anexa 6
Art. 6. – Solda de funcţie, respectiv salariul de funcţie sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. I

Art. 7 - Anexa 6
Art. 7. – (1) Pentru gradul militar pe care îl deţine, ca drept al titularului şi recunoaştere în pian social,…

Art. 8 - Anexa 6
Art. 8. – (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care…

Art. 9 - Anexa 6
Art. 9. – (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care…

Art. 10 - Anexa 6
Art. 10. – Cadrele militare în activitate, numite în Funcţii inferioare gradelor pe care le au, ca urmare a situaţiilor…

Art. 11 - Anexa 6
Art. 11. – (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la…

Art. 12 - Anexa 6
Art. 12. – (1) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care…

Art. 13 - Anexa 6
Art. 13. – (1) Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul…

Art. 14 - Anexa 6
Art. 14. – (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată…

Art. 15 - Anexa 6
Art. 15. – (1) Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil…

Art. 16 - Anexa 6
Art. 16. – Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil, trimişi în…

Art. 17 - Anexa 6
Art. 17. – Drepturile de transport ale personalului militar în activitate, ale poliţiştilor, ale funcţionarilor publici cu statut special din…

Art. 18 - Anexa 6
Art. 18. – (1) Personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizaţie de 15-20% din solda de…


SECŢIUNEA 3 - Drepturi specifice activităţii desfăşurate în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Art. 19 - Anexa 6
Art. 19. – Pentru realizarea prerogativelor constituţionale de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu…

Art. 20 - Anexa 6
Art. 20. – (1) Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori în unităţi situate…

Art. 21 - Anexa 6
Art. 21. – (1) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, mutaţi sau transferaţi, în…

Art. 22 - Anexa 6
Art. 22. – Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil…

Art. 23 - Anexa 6
Art. 23. – Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care sunt…

Art. 24 - Anexa 6
Art. 24. – Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în structurile instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi…

Art. 25 - Anexa 6
Art. 25. – Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care asigură paza, escortarea şi supravegherea…

Art. 26 - Anexa 6
(1) De indemnizaţia prevăzută la art. 25 beneficiază şi membrii grupelor de intervenţie, precum şi cei care sunt desemnaţi…

Art. 27 - Anexa 6
Art. 27. – Guvernul României este abilitat să stabilească şi alte drepturi salariale specifice pentru personalul instituţiilor publice de apărare,…

Art. 28 - Anexa 6
Art. 28. – (1) Pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a misiunilor specifice instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională,…

Art. 29 - Anexa 6
Art. 29. – Maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesionişti, agenţii de poliţie şi cei din sistemul administraţiei penitenciare şi…


SECŢIUNEA 4 - Primele şi compensaţiile acordate personalului aeronautic

Art. 30 - Anexa 6
Art. 30. – Personalul aeronavigant definit la art. 8, 17 şi 31 din Legea nr. 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic…

Art. 31 - Anexa 6
Art. 31. – (1) Prima de clasificare se acordă lunar personalului navigant de aviaţie şi paraşutiştilor militari, în limitele a…

Art. 32 - Anexa 6
Art. 32. – (1) Prima orară de zbor se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal navigant de aviaţie, definite…

Art. 33 - Anexa 6
Art. 33. – (1) Prima de paraşutare se acordă lunar tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronavigant, definite la art.…

Art. 34 - Anexa 6
Art. 34. – (1) Prima specială pentru încercarea, recepţia şi verificarea în zbor a tehnicii aeronautice se acordă tuturor categoriilor…

Art. 35 - Anexa 6
Art. 35. – Personalul aeronautic nenavigant, definit la art. 12, 17 şi 31 din Statut, încadrat, potrivit statului de organizare,…

Art. 36 - Anexa 6
Art. 36. – Prima de clasificare se acordă lunar personalului aeronautic nenavigant, cu excepţia inginerilor şi subinginerilor, în limitele a…

Art. 37 - Anexa 6
Art. 37. – Prima de specializare se acordă lunar ofiţerilor ingineri şi subingineri de aviaţie, de transmisiuni aeronautice şi protecţia…

Art. 38 - Anexa 6
Art. 38. – (1) Primele pentru asigurarea activităţilor aeronautice se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronautic nenavigant, definite…

Art. 39 - Anexa 6
Art. 39. – (1) În cazul imposibilităţii desfăşurării activităţilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca…

Art. 40 - Anexa 6
Art. 40. – (1) În conformitate cu art. 57 din Statut, prevederile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător personalului…

Art. 41 - Anexa 6
Art. 41. – (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător întregului personal aeronautic militar şi poliţiştilor care îşi…


SECŢIUNEA 5 - Drepturile băneşti specifice personalului ambarcat, ale celui care execută salturi din elicoptere în apă şi ale scafandrilor din marina militară

SUBSECŢIUNEA 1 - Drepturile băneşti specifice personalului ambarcat pe nave de suprafaţă
Art. 42. – (1) Personalul din subunităţile şi unităţile marinei militare, ambarcat pe nave de suprafaţă, are dreptul la o…

SUBSECŢIUNEA 2 Drepturile băneşti specifice personalului care execută salturi din elicoptere în apă şi scafandrilor
Art. 44. – Personalul care execută salturi din elicoptere în apă are dreptul, pentru fiecare salt, la o primă, astfel:

SUBSECŢIUNEA 3 - Drepturile personalului ambarcat pe submarine
Art. 52. – Personalul militar şi personalul civil beneficiază de O primă de ambarcare de 30% din solda de funcţie/salariul…


SECŢIUNEA 6 - Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor şi în alte situaţii

Art. 57 - Anexa 6
Art. 57. – (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe…

Art. 58 - Anexa 6
Art. 58. – (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care…

Art. 59 - Anexa 6
Art. 59. – (1) Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere primesc solda de funcţie, solda de grad,…

Art. 60 - Anexa 6
Art. 60. – (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare puşi la dispoziţie,…

Art. 61 - Anexa 6
Art. 61. – În caz de deces, drepturile băneşti cuvenite personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul…

Art. 62 - Anexa 6
Art. 62. – Drepturile neachitate personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil,…


SECŢIUNEA 7 - Drepturile băneşti cuvenite militarilor în termen, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care urmează modulul instruirii individuale, elevilor şi studenţilor instituţiilor militare de învăţământ, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv ale cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 63 - Anexa 6
Art. 63. – (1) Elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ, persoanele care urmează cursurile de formare a cadrelor…

Art. 64 - Anexa 6
Art. 64. – (1) Militarii în termen au dreptul la o indemnizaţie lunară, astfel:

SECŢIUNEA 8 - Salarizarea personalului militar, a poliţiştilor şi a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau în regii autonome ori în companii naţionale aflate în subordinea/coordonarea acestora, precum şi salarizarea cadrelor militare şi personalului civil de specialitate din structurile militare ale autorităţii judecătoreşti

SUBSECŢIUNEA 1 - Salarizarea personalului militar, a poliţiştilor şi a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare detaşaţi în afara instituţiilor
Art. 65. – (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detaşaţi în…

SUBSECŢIUNEA 2 - Salarizarea personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îşi desfăşoară activitatea în societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate
Art. 67. – (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îşi desfăşoară…

SUBSECŢIUNEA 3 - Salarizarea judecătorilor şi procurorilor militari, precum şi a personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex militar şi civil
Art. 69. – (1) Pentru judecătorii şi procurorii militari se aplică, în mod corespunzător, reglementările specifice personalului din sistemul justiţiei.


SECŢIUNEA 9 - Salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională care desfăşoară misiuni în afara teritoriului statului român

Art. 71 - Anexa 6
Art. 71. – (1) Personalul militar care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele…

Art. 72 - Anexa 6
Art. 72. – Drepturile băneşti cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite între Armata României şi armatele altor ţări, precum…

Art. 73 - Anexa 6
Art. 73. – Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trimişi în afara teritoriului…

Art. 74 - Anexa 6
Art. 74. – Personalul din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, trimis în misiuni permanente sau temporare în…

Art. 75 - Anexa 6
Art. 75. – În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu celelalte prevederi din…


SECŢIUNEA 10 - Unele reglementări privind salarizarea personalului civil

Art. 76 - Anexa 6
Art. 76. – (1) Personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de drepturile salariale…

Art. 77 - Anexa 6
Art. 77. – Funcţiile specifice pentru personalul contractual din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională se asimilează…

Art. 78 - Anexa 6
Art. 78. – Alte funcţii specifice pentru personalul contractual din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională se…


SECŢIUNEA 11 - Alte dispoziţii

Art. 79 - Anexa 6
Art. 79. – Personalul militar, militarii în termen, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rezervişti,…

Art. 80 - Anexa 6
Art. 80. – Funcţiile personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională sunt prevăzute în statele de…

Art. 81 - Anexa 6
Art. 81. – Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei legi, precum şi unele reglementări specifice stabilite…

Art. 82 - Anexa 6
Art. 82. – Prevederile anexei nr. X la Decretul nr. 163/1975 se aplică în continuare, până la data intrării în…

Art. 83 - Anexa 6
Art. 83. – (1) Prevederile referitoare la contribuţiile pentru asigurări sociale de stat nu se aplică personalului militar, poliţiştilor şi…

Art. 84 - Anexa 6
Art. 84. – (1) Drepturile prevăzute de prezenta lege se acordă în condiţiile exercitării, potrivit reglementărilor în vigoare, a controlului…

Art. 85 - Anexa 6
Art. 85. – (1) Ofiţerii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii de…

Art. 86 - Anexa 6
Art. 86. – (1) Cuantumul zilnic/orar al elementelor soldei lunare cuvenite personalului militar se determină prin raportare la numărul zilelor…

Art. 87 - Anexa 6
Art. 87. – (1) Drepturile băneşti stabilite a fi acordate, prin alte acte normative, în raport cu solda de bază…

Art. 88 - Anexa 6
Art. 88. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 21 din prezenta lege, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar,…

Art. 89 - Anexa 6
Art. 89. – Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual cu această…

Art. 90 - Anexa 6
Art. 90. – În aplicarea prezentei legi, instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională emit norme metodologice, aprobate…

Art. 91 - Anexa 6
Art. 91. – În caz de deces al personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei…

Art. 92 - Anexa 6
Art. 92. – (1) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care deţin grad didactic…

Art. 93 - Anexa 6
Drepturile specifice prevăzute la art. 20, 32, 33, 34 şi art. 45 alin. (2)-(5) din prezenta anexă nu se…