Art. 1 - Anexa 6

Art. 2 - Anexa 6
Art. 2. – (1) Personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate…