Art. 77. – Funcţiile specifice pentru personalul contractual din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională se asimilează astfel:
a) director Centru de reeducare cu director din cadrul anexei nr. VIII cap II lit. B;
b) director adjunct Centru de reeducare cu director adjunct din cadrul anexei nr. VIII cap. II lit. B;
c) funcţia de criptanalist III cu funcţia de cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific III;
d) funcţia de responsabil (şef) grup popote; responsabil (şef) popotă II cu funcţia de administrator II-I;
e) funcţia de şef spălătorie mecanică debutant, III-I, cu funcţia de tehnician debutant, II-IA;
f) funcţia de însoţitor de bord debutant, III-I, cu funcţia de referent debutant, II-IA;
g) funcţia de radiotelegrafist, radiogoniometrist, operator control spaţiu aerian III-I, cu funcţia de tehnician II-IA;
h) funcţia de telefonist, telegrafist, telexist IV-I, cu funcţia de muncitor calificat IV-I;
i) funcţia de şef formaţie pază şi ordine II-I, cu funcţia de administrator II-I;
j) funcţia de agent pază, agent însoţire II-I, cu funcţia de muncitor calificat II-I.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"