Art. 76 - Anexa 6
Art. 76. – (1) Personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate…

Art. 77 - Anexa 6
Art. 77. – Funcţiile specifice pentru personalul contractual din instituţiile publice de apărare, ordine publică…

Art. 78 - Anexa 6
Art. 78. – Alte funcţii specifice pentru personalul contractual din instituţiile publice de apărare, ordine…