Art. 3 - Anexa 6
Art. 3. – (1) Personalul militar are dreptul la soldă lunară.
(2) Solda lunară…

Art. 4 - Anexa 6
Art. 4. – (1) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare…

Art. 5 - Anexa 6
Art. 5. – (1) Soldele de funcţie, respectiv salariile de funcţie sunt diferenţiate în raport…

Art. 6 - Anexa 6
Art. 6. – Solda de funcţie, respectiv salariul de funcţie sunt prevăzute în prezenta anexă…

Art. 7 - Anexa 6
Art. 7. – (1) Pentru gradul militar pe care îl deţine, ca drept al titularului…

Art. 8 - Anexa 6
Art. 8. – (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special…

Art. 9 - Anexa 6
Art. 9. – (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special…

Art. 10 - Anexa 6
Art. 10. – Cadrele militare în activitate, numite în Funcţii inferioare gradelor pe care le…

Art. 11 - Anexa 6
Art. 11. – (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul…

Art. 12 - Anexa 6
Art. 12. – (1) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei…

Art. 13 - Anexa 6
Art. 13. – (1) Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi…

Art. 14 - Anexa 6
Art. 14. – (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în…

Art. 15 - Anexa 6
Art. 15. – (1) Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul…

Art. 16 - Anexa 6
Art. 16. – Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare…

Art. 17 - Anexa 6
Art. 17. – Drepturile de transport ale personalului militar în activitate, ale poliţiştilor, ale funcţionarilor…

Art. 18 - Anexa 6
Art. 18. – (1) Personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizaţie…