Art. 71. – (1) Personalul militar care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:
a) solda de funcţie, prevăzută prin ordinul de numire/detaşare sau avută anterior, dacă este mai mare, solda de grad, gradaţiile la care are dreptul şi solda de comandă, după caz;
b) compensaţiile, indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite;
c) o compensaţie lunară specifică teatrului de operaţii de până la 100% aplicată la solda de funcţie, stabilită cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pentru fiecare misiune în parte;
d) o primă de campanie egală cu solda de funcţie stabilită potrivit prevederilor lit. a) . Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfăşurării misiunii şi se plăteşte la plecarea în misiune.
(2) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni şi operaţii similare celor prevăzute la alin. (1) beneficiază de următoarele drepturi salariale:
a) salariul de funcţie, prevăzut prin dispoziţia/ordinul de numire/detaşare sau avut anterior, dacă este mai mare, salariul gradului profesional deţinut, gradaţiile la care are dreptul, salariul de comandă, după caz;
b) compensaţiile, indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite;
c) o compensaţie lunară specifică teatrului de operaţii de până la 100% aplicată la salariul de funcţie, stabilită cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pentru fiecare misiune în parte;
d) o primă de campanie egală cu salariul de funcţie stabilită potrivit prevederilor lit. a) . Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfăşurării misiunii şi se plăteşte la plecarea în misiune.
(3) Personalul civil care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:
a) salariul de bază;
b) compensaţiile, indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, stabilite în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite;
c) o compensaţie lunară specifică teatrului de operaţii de până la 100% aplicată la salariul de bază, stabilită cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pentru fiecare misiune în parte;
d) o primă de campanie egală cu salariul de bază. Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfăşurării misiunii şi se plăteşte la plecarea în misiune.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"