Art. 79 - Anexa 6
Art. 79. – Personalul militar, militarii în termen, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special…

Art. 80 - Anexa 6
Art. 80. – Funcţiile personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională…

Art. 81 - Anexa 6
Art. 81. – Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei legi, precum…

Art. 82 - Anexa 6
Art. 82. – Prevederile anexei nr. X la Decretul nr. 163/1975 se aplică în continuare,…

Art. 83 - Anexa 6
Art. 83. – (1) Prevederile referitoare la contribuţiile pentru asigurări sociale de stat nu se…

Art. 84 - Anexa 6
Art. 84. – (1) Drepturile prevăzute de prezenta lege se acordă în condiţiile exercitării, potrivit…

Art. 85 - Anexa 6
Art. 85. – (1) Ofiţerii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei…

Art. 86 - Anexa 6
Art. 86. – (1) Cuantumul zilnic/orar al elementelor soldei lunare cuvenite personalului militar se determină…

Art. 87 - Anexa 6
Art. 87. – (1) Drepturile băneşti stabilite a fi acordate, prin alte acte normative, în…

Art. 88 - Anexa 6
Art. 88. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 21 din prezenta lege, pentru…

Art. 89 - Anexa 6
Art. 89. – Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se face în limita fondurilor…

Art. 90 - Anexa 6
Art. 90. – În aplicarea prezentei legi, instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate…

Art. 91 - Anexa 6
Art. 91. – În caz de deces al personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu…

Art. 92 - Anexa 6
Art. 92. – (1) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei…

Art. 93 - Anexa 6
Drepturile specifice prevăzute la art. 20, 32, 33, 34 şi art. 45 alin. (2)-(5)…