Art. 33. – (1) Prima de paraşutare se acordă lunar tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronavigant, definite la art. 9, 10 şi 17 din Statut, în procente cuprinse între 2-8% din 1/3 a soldei de funcţie prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de batalion paraşutişti/similar, pentru fiecare paraşutare executată, diferenţiat în raport cu condiţiile de lansare şi aterizare, cu condiţiile de zbor şi meteorologice şi cu dificultatea lansării.
(2) Pentru paraşutările executate sub formă de exerciţii combinate, cu acţionarea comenzii manuale, cu deschiderea paraşutei de rezervă, cu lansarea cu container de luptă sau materiale şi de la înălţimi şi viteze periculoase de lansare, personalului aeronavigant definit la art. 9, 10 şi 17 din Statut i se acordă compensaţii în procente cuprinse între 1-5% din 1/3 a soldei de funcţie prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de batalion paraşutişti/similar.
(3) Pentru catapultarea din aeronavă, piloţilor li se acordă prime echivalente cu:
a) suma soldei de funcţie, soldei de grad, gradaţiilor şi, după caz, a soldei de comandă, în cazul catapultării ca urmare a unui caz de forţă majoră prevăzut în instrucţiunile de pilotaj;
b) de două ori suma prevăzută la lit. a) , în cazul catapultării de încercare-testare sau recepţie a sistemelor de salvare.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"