Art. 30 - Anexa 6
Art. 30. – Personalul aeronavigant definit la art. 8, 17 şi 31 din Legea nr. 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic…

Art. 31 - Anexa 6
Art. 31. – (1) Prima de clasificare se acordă lunar personalului navigant de aviaţie şi paraşutiştilor militari, în limitele a…

Art. 32 - Anexa 6
Art. 32. – (1) Prima orară de zbor se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal navigant de aviaţie, definite…

Art. 33 - Anexa 6
Art. 33. – (1) Prima de paraşutare se acordă lunar tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronavigant, definite la art.…

Art. 34 - Anexa 6
Art. 34. – (1) Prima specială pentru încercarea, recepţia şi verificarea în zbor a tehnicii aeronautice se acordă tuturor categoriilor…

Art. 35 - Anexa 6
Art. 35. – Personalul aeronautic nenavigant, definit la art. 12, 17 şi 31 din Statut, încadrat, potrivit statului de organizare,…

Art. 36 - Anexa 6
Art. 36. – Prima de clasificare se acordă lunar personalului aeronautic nenavigant, cu excepţia inginerilor şi subinginerilor, în limitele a…

Art. 37 - Anexa 6
Art. 37. – Prima de specializare se acordă lunar ofiţerilor ingineri şi subingineri de aviaţie, de transmisiuni aeronautice şi protecţia…

Art. 38 - Anexa 6
Art. 38. – (1) Primele pentru asigurarea activităţilor aeronautice se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronautic nenavigant, definite…

Art. 39 - Anexa 6
Art. 39. – (1) În cazul imposibilităţii desfăşurării activităţilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca…

Art. 40 - Anexa 6
Art. 40. – (1) În conformitate cu art. 57 din Statut, prevederile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător personalului…

Art. 41 - Anexa 6
Art. 41. – (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător întregului personal aeronautic militar şi poliţiştilor care îşi…