Art. 39. – (1) În cazul imposibilităţii desfăşurării activităţilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca urmare a unui eveniment de aviaţie, a unei boli profesionale sau a unor defecţiuni cauzate de activităţile aeronautice desfăşurate, personalul aeronautic beneficiază de:
a) toate drepturile prevăzute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte, pe timpul recuperării capacităţii de muncă, până la stabilirea situaţiei medico-militare, fără a se depăşi însă durata de 2 ani;
b) o compensaţie la suma soldei de funcţie, soldei de grad, gradaţiilor şi, după caz, a soldei de comandă, astfel încât noile drepturi salariale să nu se micşoreze, în cazul în care desfăşoară alte activităţi militare decât cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, până la limita de vârstă prevăzută la art. 45 din Statut.
(2) Compensaţia reprezintă diferenţa dintre suma soldei de funcţie, soldei de grad, gradaţiilor şi, după caz, a soldei de comandă şi prima de clasificare, cumulate, avute ca personal aeronautic, şi suma soldei de funcţie, soldei de grad, gradaţiilor şi, după caz, a soldei de comandă cuvenite pentru funcţia în care este încadrat cel în cauză.
(3) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică pentru personalul aeronautic care are o vechime efectivă în serviciu de cei puţin 80% din vechimea minimă prevăzută de legislaţia în vigoare pentru pensionare.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"