Art. 41. – (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător întregului personal aeronautic militar şi poliţiştilor care îşi desfăşoară activitatea în condiţii similare.
(2) Pentru personalul, altul decât cel prevăzut la art. 30, se acordă următoarele prime pentru coborârile pe frânghie din elicopter:
a) pentru personalul care execută rapel din elicopter, 2% din solda de funcţie/salariul de funcţie al comandantului/şefului unităţii din care face parte personalul respectiv, pentru fiecare coborâre;
b) pentru personalul care execută coborâre rapidă pe frânghie din elicopter, 3% din solda de funcţie/salariul de funcţie al comandantului/şefului unităţii din care face parte personalul respectiv, pentru fiecare coborâre.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"