Art. 63 - Anexa 6
Art. 63. – (1) Elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ, persoanele care urmează…

Art. 64 - Anexa 6
Art. 64. – (1) Militarii în termen au dreptul la o indemnizaţie lunară, astfel: