Art. 7. – (1) Pentru gradul militar pe care îl deţine, ca drept al titularului şi recunoaştere în pian social, personalul militar, respectiv poliţistul şi funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deţinut.
(2) Cuantumurile soldelor/salariilor de grad sunt următoarele:

Ofiţeri:

 

- General, amiral, chestor general de poliţie

410 lei

- General-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie

390 lei

- General-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie

380 lei

- Generat de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare

370 lei

- Colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare

360 lei

- Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliţie/penitenciare

340 lei

- Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare

330 lei

- Căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare

320 lei

- Locotenent, inspector de poliţie/penitenciare

310 lei

- Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare

300 lei

Maiştri militari

 

- Maistru militar principal

290 lei

- Maistru militar clasa I

280 lei

- Maistru militar clasa a II-a

270 lei

- Maistru militar clasa a III-a

260 lei

- Maistru militar clasa a IV-a

250 lei

- Maistru militar clasa a V-a

240 lei

Subofiţeri şi agenţi de poliţie/penitenciare

 

- Plutonier adjutant principal/şef, agent-şef principal de poliţie/penitenciare

790 lei

- Plutonier adjutant, agent-şef de politic/penitenciare

280 lei

- Plutonier major, agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare

270 lei

- Plutonier, agent principal de poliţie/penitenciare

260 lei

- Sergent major, agent de poliţie/penitenciare

250 lei

- Sergent

240 lei

Soldaţi şi gradaţi profesionişti

 

Caporal clasa I

235 lei

Caporal clasa a II-a

225 lei

- Caporal clasa a III-a

220 lei

- Fruntaş

210 lei

- Soldat

200 lei.

(3) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut se actualizează proporţional cu evoluţia salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.
(4) Solda de grad se plăteşte de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de grad se plăteşte de la data prezentării la serviciu.
(5) Salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data obţinerii gradului profesional, respectiv a avansării în gradul profesional. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data prezentării la serviciu.
 

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"