Art. 10. – Cadrele militare în activitate, numite în Funcţii inferioare gradelor pe care le au, ca urmare a situaţiilor prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, primesc soldele de funcţie minime corespunzătoare gradelor militare deţinute.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"