Art. 19 - Anexa 6
Art. 19. – Pentru realizarea prerogativelor constituţionale de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalul…

Art. 20 - Anexa 6
Art. 20. – (1) Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone…

Art. 21 - Anexa 6
Art. 21. – (1) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei…

Art. 22 - Anexa 6
Art. 22. – Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei…

Art. 23 - Anexa 6
Art. 23. – Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare…

Art. 24 - Anexa 6
Art. 24. – Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în structurile instituţiilor din sistemul…

Art. 25 - Anexa 6
Art. 25. – Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care…

Art. 26 - Anexa 6
(1) De indemnizaţia prevăzută la art. 25 beneficiază şi membrii grupelor de intervenţie, precum…

Art. 27 - Anexa 6
Art. 27. – Guvernul României este abilitat să stabilească şi alte drepturi salariale specifice pentru…

Art. 28 - Anexa 6
Art. 28. – (1) Pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a misiunilor specifice instituţiilor de apărare,…

Art. 29 - Anexa 6
Art. 29. – Maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesionişti, agenţii de poliţie şi cei…