Art. 57 - Anexa 6
Art. 57. – (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special…

Art. 58 - Anexa 6
Art. 58. – (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special…

Art. 59 - Anexa 6
Art. 59. – (1) Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere primesc solda…

Art. 60 - Anexa 6
Art. 60. – (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul…

Art. 61 - Anexa 6
Art. 61. – În caz de deces, drepturile băneşti cuvenite personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici…

Art. 62 - Anexa 6
Art. 62. – Drepturile neachitate personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul…