Art. 44. – Personalul care execută salturi din elicoptere în apă are dreptul, pentru fiecare salt, la o primă, astfel:
a) personalul militar şi personalul civil - 1 % din solda de funcţie prevăzută în statul de organizare pentru comandantul unităţii de scafandri;
b) elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar - 1% din solda de funcţie minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist.
Art. 45. – (1) Scafandrii militari şi civili brevetaţi beneficiază de o primă de clasificare în limitele a 5-30% din solda de funcţie/salariul de bază, diferenţiat în raport cu titlul de clasificare deţinut.
(2) Scafandrii brevetaţi şi scafandrii cursanţi au dreptul pentru orice scufundare reală sau în simulatoare, care cuprinde timpul compresiei, lucrul efectiv şi decompresia, la o primă orară sau zilnică, în procente, din 1/3 a soldei de funcţie prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de divizion scafandri, astfel:
a) pentru scufundarea autonomă cu circuit deschis, scufundarea cu alimentare de la suprafaţă sau scufundarea cu turela deschisă, o primă orară de 1-5%;
b) pentru scufundarea autonomă cu circuit semiînchis, o primă orară de 1,5-6%;
c) pentru scufundarea autonomă cu circuit închis, o primă orară de 2-3%;
d) pentru scufundarea unitară cu turela închisă, scufundarea unitară cu minisubmarin sau scufundarea unitară în simulatoare, o primă orară de 3-7%;
e) pentru scufundarea în saturaţie, o primă zilnică de 12-50%.
(3) Pentru scufundările reale, executate de scafandrii de mare adâncime, în scop de antrenament, prima se diminuează cu 20%.
(4) Pentru scufundările reale care se execută în apă, cu temperatura mai mică de 10°C, precum şi pentru cele de testare de noi procedee, echipamente sau aparatură de scufundare, prima de scufundare se majorează cu 25%.
(5) Pentru scufundări reale în cadrul misiunilor de tip EOD, prima se majorează cu 100%.
Art. 46. – (1) Scafandrii lansaţi sau recuperaţi din/de vedete rapide, submarin sau elicopter beneficiază de o primă de salt sau de recuperare, în procente, din 1/3 a soldei de funcţie prevăzută în statul de organizare pentru comandantul de divizion scafandri, astfel:

Lansare

Recuperare

Vedetă

Elicopter

Submarin

 

Viteză

Staţionare

Evoluţie

Sas

Tub lansare torpilă

 

12 Nd

24 Nd

 

 

 

 

 

%

%

%

%

%

%

Cu micul echipament

2

3

3

4

-

-

Cu echipament complet

3

4

4

5

5,5

6

(2) Pentru misiunile de luptă reale, prima de salt sau de recuperare se majorează cu 100%.
Art. 47. – Membrii echipajelor submersibilelor de cercetare şi intervenţie, precum şi personalul de altă specialitate, care, prin natura funcţiei, execută imersiuni în incintă nepresurizată, au dreptul la o primă orară de 2,5-5% din solda de funcţie prevăzută în statul de organizare pentru comandantul de divizion scafandri.
Art. 48. – Membrii echipei de suprafaţă care asigură scufundările din punct de vedere organizatoric, tehnic şi medical, stabiliţi în conformitate cu normele de organizare şi conducere a activităţilor de scufundare din unitatea de scafandri, au dreptul la o primă orară sau zilnică de 10-25% din prima de scufundare orară sau zilnică de care beneficiază scafandrii brevetaţi.
Art. 49. – Prima orară sau zilnică de scufundare se acordă şi personalului de altă specialitate care, prin natura atribuţiilor de serviciu, execută scufundări reale sau în simulatoare.
Art. 50. – Condiţiile de acordare a primei de clasificare şi a primei de scufundare, precum şi diferenţierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta secţiune, pe categorii de personal şi activităţi, se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
Art. 51. – Pe timpul desfăşurării activităţilor de control la bordul navelor româneşti şi străine în cadrul misiunilor de luptă, reglementate prin ordin al ordonatorului principal de credite, personalul echipelor specializate beneficiază de o compensaţie de 30% din solda de funcţie.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"