Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Solde de funcţie/salarii de funcţie - lei

Coeficient

Anul 2022

Minim

Maxim

Minim

Maxim

1

Şeful Statului Major General, secretar de stat - şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii, primul adjunct al directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază

S

-

10880

 

4,35

2

Adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii, adjuncţii directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorul general al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, secretarii de stat şi alte funcţii asimilate funcţiei de secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne

S

-

9651

 

3,86

3

Prim-adjunctul şi adjuncţii directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjunctul directorului Serviciului de Protecţie şi Pază. subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Interne

S

-

9125

 

3,65

4

Funcţii corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de poliţie, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

S

8247

8774

3,30

3,51

5

Funcţii corespunzătoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie, directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

S

8072

8247

3,23

3,30

6

Funcţii corespunzătoare gradului de general-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie

S

7546

8072

3,02

3,23

7

Funcţii corespunzătoare gradului de general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare

S

6844

7282

2,74

2,91

8

Funcţii corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare

S

5791

6844

2,32

2,74

9

Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliţie/penitenciare

S

5212

5528

2,08

2,21

10

Funcţii corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare

S

4819

5110

1,93

2,04

11

Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare

S

4561

4819

1,82

1,93

12

Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliţie/penitenciare

S

4302

4561

1,72

1,82

13

Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare

S

4087

4259

1,63

1,70

14

Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie/penitenciare debutant

S

-

3950

-

1,58

15

Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar principal/plutonier adjutant principal/şef

S

4259

4345

1,70

1,74

PL

4087

4173

1,63

1,67

M

3950

4130

1,58

1,65

16

Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. I/plutonier adjutant

S

4173

4259

1,67

1,70

PL

3950

4130

1,58

1,65

M

3900

4087

1,56

1,63

17

Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a II-a/plutonier major

S

4130

4216

1,65

1,69

PL

3900

4087

1,56

1,63

M

3850

3950

1,54

1,58

18

Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a/plutonier

S

4087

4173

1,63

1,67

PL

3850

3950

1,54

1,58

M

3750

3900

1,50

1,56

19

Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a/sergent major

S

3950

4130

1,58

1,65

PL

3750

3900

1,50

1,56

M

3610

3850

1,44

1,54

20

Funcţii corespunzătoare gradului de agent-agent şef principal de poliţie/penitenciare (şef formaţiune*) )

S

4259

4345

1,70

1,74

M

3950

4130

1,58

1,65

21

Funcţii corespunzătoare gradului de agent-agent şef principal de poliţie/penitenciare

S

4173

4259

1,67

1,70

M

3900

4087

1,56

1,63

22

Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V-a/sergent/agent de poliţie/penitenciare debutant

PL

-

3750

 

1,50

M

 

3610

 

1,44

23

Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa I

 

-

2780

 

1,11

24

Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a II-a

 

-

2675

 

1,07

25

Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a III-a

 

-

2605

 

1,04

26

Funcţii corespunzătoare gradului de fruntaş

 

-

2570

 

1,03

27

Funcţii corespunzătoare gradului de soldat

 

-

2500

 

1,00

*) Prin formaţiune se înţelege: echipaj, post de poliţie, patrulă, arest, schimb, tură, atelier etc.
NOTĂ:
Pentru personalul militar în activitate, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care prin aplicarea programului de restructurare sunt numiţi/încadraţi în funcţii inferioare, se acordă solda/salariul de funcţie corespunzător funcţiei din care aceste categorii de personal au provenit, în condiţiile stabilite prin ordinul ordonatorului principal de credite.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VI - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "APARARE, ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA"