Art. 8. – (1) Unitatile apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, precum si unitatile si institutiile de invatamant teologic autorizate si acreditate potrivit legii, aflate in subordinea acestora si neintegrate in invatamantul de stat, respectiv unitatile de formare a personalului clerical primesc de la bugetul de stat si de la bugetele locale un sprijin sub forma de contributii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unitatilor de cult centrale si locale respective. 
(2) Unitatile si contributiile prevazute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea. 

Art. 9. – (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase din Romania se asigura, la cerere, in limita prevederilor bugetare anuale, dupa cum urmeaza:
a) de la bugetele locale:
(i) 19. 899 de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara prevazute la art. 8 din prezenta anexa. Cuantumul contributiei lunare se stabileste prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat si nu poate fi mai mic decat cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;
(ii) sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contributiilor prevazute de lege;
b) de la bugetul de stat:
(i) 300 de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitatile si institutiile de invatamant teologic, respectiv in unitatile de formare a personalului clerical, prevazute la art. 8 din prezenta anexa. Cuantumul contributiei lunare se stabileste prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat si nu poate fi mai mic decat cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;
(ii) 42 de contributii pentru personalul neclerical trimis sa deserveasca asezamintele din strainatate ale Bisericii Ortodoxe Romane. Contributia lunara reprezinta echivalentul in lei a 50% din drepturile in valuta stabilite in cuantum net, prin asimilare cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis sa isi desfasoare activitatea in cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al altor forme de reprezentare a Romaniei in strainatate;
(iii) sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contributiilor stabilite de lege. 
*) În anul 2018, numărul de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, prevăzut în anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 15 contribuţii, respectiv de la 42 de contribuţii la 57 de contribuţii (Legea nr. 2/2018, cap. III, art. 61).
(2) Numarul contributiilor prevazute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat. 
(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat in vederea echilibrarii bugetelor locale se va avea in vedere si alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) . 
(4) Aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, al carui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de catre autoritatile administratiei publice locale, tinandu-se seama de numarul de adepti ai fiecarui cult religios, si se comunica Secretariatului de Stat pentru Culte. 
(5) Aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, al carui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de catre Secretariatul de Stat pentru Culte. 
(6) Autoritatile administratiei publice locale pot aproba suplimentarea numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, tinand seama de numarul de adepti ai fiecarui cult religios, sprijinul financiar urmand a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.

CAPITOLUL III - Culte