Art. 1. – (1) Statul roman sprijina cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical. 
(2) Personalul clerical care beneficiaza de prevederile prezentei legi isi pastreaza statutul de angajat al cultului religios recunoscut. 

CAPITOLUL III - Culte