Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea institutiilor, unitatilor de invatamant si a partenerilor sociali, va stabili gradul functiilor de conducere din invatamantul preuniversitar si alte institutii/unitati din subordinea acestuia, prin ordin al ministrului, emis in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in functie de urmatoarele criterii: numar de personal, elevi si categorii de unitati.

CAPITOLUL I