Art. 1

Art. 2
Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea institutiilor, unitatilor de invatamant si a partenerilor sociali, va stabili…

Art. 3
Personalul didactic calificat de predare si conducere care isi desfasoara activitatea in localitati izolate primeste…

Art. 4
Personalul didactic din invatamantul special beneficiaza de o majorare cu 15% a salariului de baza.

Art. 5
(1) Personalul didactic din invatamant, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiaza de…

Art. 6
Personalul didactic desemnat sa conduca si sa realizeze practica pedagogica pentru pregatirea viitoarelor educatoare si…

Art. 7
Personalul didactic care asigura predarea simultana la 2-5 clase de elevi/grupe in invatamantul prescolar, primar…

Art. 8
Personalul didactic care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru invatamantul primar, profesorii…

Art. 9
(1) Pentru personalul didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, consiliile de administraţie…

Art. 10
Personalul didactic de predare din invatamantul superior poate primi un spor pentru conducatorii de doctorat…

Art. 11
Personalul didactic beneficiaza de dreptul la concediul de odihna, potrivit Legii nr. 1/2011, cu modificarile…

Art. 12
(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste…

Art. 13
(1) In raport cu conditiile de munca in care se desfasoara activitatea, conditii periculoase sau…

Art. 14
Pentru functiile didactice auxiliare, care nu se regasesc in prezenta anexa, se vor utiliza salariile…

Art. 15
Salarizarea cadrelor didactice incadrate ca profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv profesor pentru invatamantul primar se…

Art. 16
Pentru personalul didactic de predare din invatamant se acorda un spor de suprasolicitare neuropsihica, de…