Personalul didactic de predare, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant preuniversitar, poate fi salarizat si prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactica prevazuta de Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL I