SUBCAPITOLUL I

A. Salarii de baza pentru functiile din invatamant


SUBCAPITOLUL II

Art. 1

Art. 2
Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea institutiilor, unitatilor de invatamant si a partenerilor sociali, va stabili gradul functiilor de conducere din…

Art. 3
Personalul didactic calificat de predare si conducere care isi desfasoara activitatea in localitati izolate primeste o indemnizatie de pana la…

Art. 4
Personalul didactic din invatamantul special beneficiaza de o majorare cu 15% a salariului de baza.

Art. 5
(1) Personalul didactic din invatamant, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin…

Art. 6
Personalul didactic desemnat sa conduca si sa realizeze practica pedagogica pentru pregatirea viitoarelor educatoare si a viitorilor invatatori, institutori si…

Art. 7
Personalul didactic care asigura predarea simultana la 2-5 clase de elevi/grupe in invatamantul prescolar, primar sau gimnazial, primeste o majorare…

Art. 8
Personalul didactic care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru invatamantul primar, profesorii pentru invatamantul prescolar beneficiaza de…

Art. 9
(1) Pentru personalul didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, consiliile de administraţie pot stabili salarii diferenţiate, cu…

Art. 10
Personalul didactic de predare din invatamantul superior poate primi un spor pentru conducatorii de doctorat de pana la 1% pentru…

Art. 11
Personalul didactic beneficiaza de dreptul la concediul de odihna, potrivit Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, primind o…

Art. 12
(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar,…

Art. 13
(1) In raport cu conditiile de munca in care se desfasoara activitatea, conditii periculoase sau vatamatoare, personalul salarizat poate primi…

Art. 14
Pentru functiile didactice auxiliare, care nu se regasesc in prezenta anexa, se vor utiliza salariile de baza din anexele la…

Art. 15
Salarizarea cadrelor didactice incadrate ca profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv profesor pentru invatamantul primar se face la nivelul incadrarii pentru…

Art. 16
Pentru personalul didactic de predare din invatamant se acorda un spor de suprasolicitare neuropsihica, de 10% din salariul de baza,…