(1) In raport cu conditiile de munca in care se desfasoara activitatea, conditii periculoase sau vatamatoare, personalul salarizat poate primi un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 
(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, in limita prevederilor din Regulamentul prevazut la art. 23 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens. 
(3) Personalul didactic care desfasoara activitate de predare-invatare-evaluare in sistemul penitenciar primeste un spor de pana la 15% din salariul de baza.

CAPITOLUL I