Pentru functiile didactice auxiliare, care nu se regasesc in prezenta anexa, se vor utiliza salariile de baza din anexele la prezenta lege, corespunzator fiecarui domeniu de activitate din sistemul bugetar. Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, va emite, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, un nou ordin privind reglementarea functiilor cu statut de personal didactic auxiliar, aplicandu-li-se in mod corespunzator celelalte prevederi aplicabile personalului didactic.

CAPITOLUL I