Personalul didactic beneficiaza de dreptul la concediul de odihna, potrivit Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, primind o indemnizatie de concediu de odihna calculata conform prevederilor legale aplicabile personalului platit din fonduri publice.

CAPITOLUL I