(1) Pentru personalul din institutiile de invatamant superior, consiliile de administratie pot stabili salarii diferentiate, cu o crestere de pana la 30% a salariului de baza detinut, in functie de specificul activitatii desfasurate si de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plati exclusiv din venituri proprii. 
(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza si personalul din invatamantul preuniversitar care participa direct la realizarea activitatilor finantate din venituri proprii.

CAPITOLUL I