(1) Pentru personalul didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, consiliile de administraţie pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% a salariului de bază deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza si personalul din invatamantul preuniversitar care participa direct la realizarea activitatilor finantate din venituri proprii.

CAPITOLUL I