Personalul didactic de predare din invatamantul superior poate primi un spor pentru conducatorii de doctorat de pana la 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de baza.

CAPITOLUL I