(1) Personalul didactic din invatamant, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al institutiei de nivel superior si reprezinta o crestere cu 25% a salariului de baza detinut. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani. 
(2) Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei Nationale pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar, pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare si de senatele universitare pentru institutiile de invatamant superior. 
(3) Pentru personalul didactic de predare din invatamantul universitar, care nu beneficiaza de gradatia de merit prevazuta la alin. (1), se acorda, prin concurs, un spor de performanta academica. Acest spor se acorda pentru un numar de pana la 15% din posturile didactice de predare existente la nivelul institutiei de invatamant superior si reprezinta 10% din salariul de baza detinut. Sporul de performanta academica se atribuie pe o perioada de un an. Numarul de beneficiari, metodologia si criteriile de acordare a sporului de performanta academica se elaboreaza de catre senatele universitare si se va plati exclusiv din venituri proprii.

CAPITOLUL I