A. Salarii de baza pentru functiile din invatamant

(1) Functiile de conducere din invatamantul superior

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de baza - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1.

Rector*)

S

13705

16232

5,48

6,49

2.

Prorector*)

S

11582

14916

4,63

5,97

3.

Director general administrativ al universitatii

S

11003

14477

4,40

5,79

4.

Decan*)

S

11003

14477

4,40

5,79

5.

Prodecan*)

S

10037

12459

4,01

4,98

6.

Director de departament*)

S

10423

14037

4,17

5,62

7.

Director general adjunct administrativ al universitatii/Director

S

8493

10880

3,40

4,35

*) Salariile de baza pot cuprinde si salariul de baza aferent unei norme didactice.

NOTA:

*) Salariile de baza pot cuprinde si salariul de baza aferent unei norme didactice.

NOTA:

 

 

1. Salarizarea Presedintelui Senatului universitar se face la nivel de rector.

2. Stabilirea salariului de baza se face prin hotararea conducerii, potrivit Cartei universitatii, dupa caz, intre valorile corespunzatoare gradului I si gradului II, cu incadrarea in bugetul institutiei, in functie de gradul universitatii, marimea si complexitatea structurii conduse.

(2) Functiile de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de baza - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1.

Inspector scolar general*)

S

7100

8072

2,84

3,23

2.

Inspector scolar general adjunct*)

S

7050

7721

2,82

3,09

3.

Director casa corpului didactic*)

S

7050

7721

2,82

3,09

4.

Inspector scolar de specialitate, inspector scolar*)

S

7000

7382

2,80

2,95

5.

Director unitate de invatamant*) **)

S

7000

7382

2,80

2,95

6.

Director adjunct unitate de invatamant*) **)

S

6975

7100

2/79

2,84

*) Salariile de baza cuprind si salariul de baza aferent unei norme didactice.

**) Nivelul salariilor de baza pentru functiile didactice de conducere, respectiv director si director adjunct din invatamantul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

 *) La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, numărul curent 3 (Modificat prin Legea nr. 287/2018).

NOTA:

1. Pentru functiile didactice de conducere, de indrumare si control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurta durata, salariile de baza se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de baza prevazute la functiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus.

2. Salariile de baza prevazute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim.
 

*) La anexa nr. I, capitolul I, litera A, punctul 2, numerele curente 1, 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins (Modificat prin Legea nr. 79/2018):

«1.

Inspector şcolar general*)

S

8375

9283

3,35

3,71

2.

Inspector şcolar general adjunct*)

S

7871

8678

3,15

3,47

...........................................................................................................................................

4.

Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar*)

S

7250

7871

2,90

3,15»

*) La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, nr. crt. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins (Modificat prin O.U.G. nr. 41/2018):

3.

Director casa corpului didactic*)

S

7250

7871

2,90

3,15

 

 

(3) Functiile de conducere pentru functiile didactice auxiliare

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de baza - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Invatamant superior

 

 

 

 

 

1.

Director, contabil-sef

S

7019

9125

2,81

3,65

2.

Administrator sef facultate

S

6580

7546

2,63

3,02

3.

Secretar-sef universitate

S

8493

10880

3,40

4,35

4.

Secretar-sef facultate

S

6520

7200

2,61

2,88

5.

Sef serviciu

S

6520

7200

2,61

2,88

6.

Sef birou

S

5950

6650

2,38

2,66

Invatamant preuniversitar**)

 

 

 

 

 

1.

Contabil-sef*) - nivel maxim

S

5212

6229

2,08

2,49

2.

Secretar-sef unitate de invatamant*) - nivel maxim

S

5212

6229

2,08

2,49

3.

Contabil-sef*) - nivel maxim

M

4259

4388

1,70

1,76

4.

Secretar - sef unitate de invatamant*) - nivel maxim

M

4259

4388

1,70

1,76

*) Salariile de baza cuprind si salariul de baza aferent functiei de executie.

**) Categoriile de unitati de invatamant preuniversitar de stat in care se normeaza functiile de conducere si nivelul salariilor de baza pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

NOTA:

1. Pentru functiile didactice auxiliare de conducere, de indrumare si control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurta durata, salariile de baza se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de baza prevazute la functiile de conducere cu studii superioare din tabelul prevazut la pct. 3.

2. Salariile de baza prevazute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim.
 

*) La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 3, la secţiunea Învăţământ preuniversitar**), nr. crt. 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins (Modificat prin O.U.G. nr. 41/2018):

"1.

Contabil-şef*) - nivel maxim

S

5528

6229

2,21

2,49

2

Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim

S

5528

6229

2,21

2,49

 

(4) Salarii de baza invatamant universitar

Nr. crt.

Functia*)

Nivelul studiilor

Vechimea in invatamant

Salariul de baza - lei

Gradatia 0

Coeficient

Anul 2022

1.

Profesor universitar

S

peste 25 de ani

10880

4,35

S

20-25 ani

9125

3,65

S

15-20 ani

7250

2,90

S

10-15 ani

5950

2,38

S

5-10 ani

5625

2,25

2.

Conferentiar universitar

S

peste 25 de ani

7546

3,02

S

20-25 ani

6580

2,63

S

15-20 ani

5517

2,21

S

10-15 ani

5101

2,04

S

5-10 ani

4828

1,93

S

3-5 ani

4508

1,80

3.

Sef lucrari (lector universitar)

S

peste 25 de ani

5212

2,08

S

20-25 ani

4828

1,93

S

15-20 ani

4554

1,82

S

10-15 ani

4417

1,77

S

5-10 ani

4372

1,75

S

3-5 ani

4326

1,73

4.

Asistent universitar

S

peste 25 de ani

4554

1,82

S

20-25 ani

4417

1,77

S

15-20 ani

4326

1,73

S

10-15 ani

4259

1,70

S

5-10 ani

4216

1,69

S

3-5 ani

4173

1,67

S

pana la 3 ani

4130

1,65

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA:

1. Salariile de baza prevazute in prezenta anexa la pct. 1, 3 si 4 reprezinta nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileste prin majorarea acesteia in functie de specificul activitatii desfasurate si de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorari se vor plati exclusiv din venituri proprii.

2. Incadrarea intre limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administratie.

(5) Salarii de baza invatamant preuniversitar

Nr. crt.

Functia didactica si gradul didactic*)

Nivelul studiilor

Vechimea in invatamant

Salariul de baza - lei

Gradatia 0

Coeficient

Anul 2022

1.

Profesor studii superioare de lunga durata grad didactic I

S

peste 25 de ani

5517

2,21

S

20-25 ani

5101

2,04

S

15-20 ani

4828

1,93

S

10-15 ani

4600

1,84

S

5-10 ani

4508

1,80

S

1-5 ani

4372

1,75

2.

Profesor studii superioare de lunga durata grad didactic II

S

peste 25 de ani

4828

1,93

S

20-25 ani

4554

1,82

S

15-20 ani

4417

1,77

S

10-15 ani

4372

1,75

S

5-10 ani

4326

1,73

S

1-5 ani

4235

1,69

3.

Profesor studii superioare de lunga durata grad didactic definitiv

S

peste 25 de ani

4554

1,82

S

20-25 ani

4417

1,77

S

15-20 ani

4326

1,73

S

10-15 ani

4235

1,69

S

5-10 ani

4189

1,68

S

1-5 ani

4144

1,66

4.

Profesor studii superioare de lunga durata debutant

S

pana la 1 an

4098

1,64

5

Profesor studii superioare de scurta durata grad didactic I

SSD

peste 25 de ani

4600

1,84

SSD

20-25 ani

4463

1,79

SSD

15-20 ani

4372

1,75

SSD

10-15 ani

4326

1,73

SSD

5-10 ani

4235

1,69

6

Profesor studii superioare de scurta durata grad didactic II

SSD

peste 25 de ani

4463

1,79

SSD

20-25 ani

4280

1,71

SSD

15-20 ani

4235

1,69

SSD

10-15 ani

4189

1,68

SSD

5-10 ani

4144

1,66

SSD

1-5 ani

4098

1,64

7

Profesor studii superioare de scurta durata grad didactic definitiv

SSD

peste 25 de ani

4326

1,73

SSD

20-25 ani

4235

1,69

SSD

15-20 ani

4189

1,68

SSD

10-15 ani

4144

1,66

SSD

5-10 ani

4098

1,64

SSD

1-5 ani

4052

1,62

8

Profesor studii superioare de scurta durata debutant

SSD

pana la 1 an

4007

1,60

9

Institutor, maistru instructor, studii superioare lunga durata, grad didactic I

S

peste 25 de ani

4600

1,84

S

20-25 ani

4508

1,80

S

15-20 ani

4417

1,77

S

10-15 ani

4372

1,75

S

5-10 ani

4280

1,71

10

Institutor, maistru instructor, studii superioare lunga durata, grad didactic II

S

peste 25 de ani

4463

1,79

S

20-25 ani

4372

1,75

S

15-20 ani

4326

1,73

S

10-15 ani

4280

1,71

S

5-10 ani

4235

1,69

S

1-5 ani

4189

1,68

11

Institutor, maistru instructor, studii superioare lunga durata, grad didactic definitiv

S

peste 25 de ani

4372

1,75

S

20-25 ani

4326

1,73

S

15-20 ani

4280

1,71

S

10-15 ani

4235

1,69

S

5-10 ani

4189

1,68

S

1-5 ani

4144

1,66

12

Institutor, maistru instructor, studii superioare lunga durata, debutant

S

pana la 1 an

4098

1,64

13

Institutor, maistru instructor, studii superioare scurta durata, grad didactic I

SSD

peste 25 de ani

4463

1,79

SSD

20-25 ani

4326

1,73

SSD

15-20 ani

4235

1,69

SSD

10-15 ani

4189

1,68

SSD

5-10 ani

4144

1,66

14

Institutor, maistru instructor, studii superioare scurta durata, grad didactic II

SSD

peste 25 de am

4372

1,75

SSD

20-25 ani

4280

1,71

SSD

15-20 ani

4235

1,69

SSD

10-15 ani

4189

1,68

SSD

5-10 ani

4144

1,66

SSD

1-5 ani

4098

1,64

15

Institutor, maistru instructor, studii superioare scurta durata, grad didactic definitiv

SSD

peste 25 de ani

4280

1,71

SSD

20-25 ani

4235

1,69

SSD

15-20 ani

4189

1,68

SSD

10-15 ani

4144

1,66

SSD

5-10 ani

4098

1,64

SSD

1-5 ani

4052

1,62

16

Institutor, maistru instructor, studii superioare scurta durata, debutant

SSD

pana la 1 an

4007

1,60

17

Invatator, educatoare, maistru - instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I

M

peste 25 de ani

4372

1,75

M

20-25 ani

4280

1,71

M

15-20 ani

4189

1,68

M

10-15 ani

4144

1,66

M

5-10 ani

4098

1,64

18

Invatator, educatoare, maistru - instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II

M

peste 25 de ani

4280

1,71

M

20-25 ani

4235

1,69

M

15-20 ani

4189

1,68

M

10-15 ani

4144

1,66

M

5-10 ani

4098

1,64

M

1-5 ani

4052

1,62

19

Invatator, educatoare, maistru - instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv

M

peste 25 de ani

4235

1,69

M

20-25 ani

4189

1,68

M

15-20 ani

4144

1,66

M

10-15 ani

4098

1,64

M

5-10 ani

4052

1,62

M

1-5 ani

4007

1,60

20

Invatator, educatoare, maistru - instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant

M

pana la 1 an

3916

1,57

21

Profesor, invatator, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fara pregatire de specialitate)

M

peste 25 de ani

4189

1,68

M

20-25 ani

4144

1,66

M

15-20 ani

4098

1,64

M

10-15 ani

4052

1,62

M

5-10 ani

4007

1,60

M

1-5 ani

3961

1,58

M

pana la 1 an

3916

1,57

*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011.

(6) Salarii de baza pentru functiile didactice auxiliare

Nr. crt.

Functia, gradul sau treapta profesionala

Nivelul studiilor

Salarii de baza - lei

Gradatia 0

Coeficient

Anul 2022

 

Functii de executie

 

 

 

1

Administrator financiar, bibliotecar*) ;

grad I

S

4345

1,74

grad II

S

4130

1,65

grad III

S

4087

1,63

debutant

S

3950

1,58

2

Informatician, analist programator;

grad IA

S

4647

1,86

grad I

S

4302

1,72

grad II

S

4216

1,69

debutant

S

3950

1,58

3

Secretar institutie/unitate de invatamant;

grad I

S

4259

1,70

grad II

S

4130

1,65

grad III

S

4087

1,63

debutant

S

3950

1,58

4

Pedagog scolar, laborant, mediator scolar;

grad IA

S

4173

1,67

grad I

S

4130

1,65

grad II

S

4087

1,63

debutant

S

3950

1,58

5

Instructor-animator, corepetitor, instructor de educatie extrascolara;

grad I

S

4130

1,65

grad II

S

4087

1,63

debutant

S

3950

1,58

6

Administrator patrimoniu;

grad I

S

4173

1. 67

grad II

S

4087

1,63

grad III

S

4000

1. 60

debutant

S

3950

1,58

7

Administrator financiar, bibliotecar*) ;

grad I

SSD

4087

1,63

grad II

SSD

3950

1. 58

grad III

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1,54

8

Informatician, analist programator;

grad I

SSD

4087

1,63

grad II

SSD

3950

1,58

grad III

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1. 54

9

Secretar institutie/unitate de invatamant;

grad I

SSD

4087

1,63

grad II

SSD

3950

1,58

grad III

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1,54

10

Pedagog scolar, laborant, mediator scolar;

grad I

SSD

4087

1,63

grad II

SSD

3950

1,58

grad III

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1,54

11

Instructor-animator, corepetitor, instructor de educatie extrascolara;

grad I

SSD

3950

1,58

grad II

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1,54

12

Administrator patrimoniu;

grad I

SSD

4000

1,60

grad II

SSD

3950

1,58

grad III

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1,54

13

Administrator financiar, bibliotecar*) ;

treapta I

M

3900

1,56

treapta II

M

3850

1,54

treapta III

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

14

Informatician, analist programator;

treapta IA

PL/M

3950

1,58

treapta I

PL/M

3900

1,56

treapta II

PL/M

3850

1,54

debutant

PL/M

3750

1,50

15

Secretar institutie/unitate de invatamant;

treapta IA

M

3900

1,56

treapta I

M

3850

1,54

treapta II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

16

Pedagog scolar;

treapta IA

M

3900

1,56

treapta I

M

3850

1,54

treapta II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

17

Instructor-animator, instructor educatie extrascolara;

treapta IA

M

3900

1,56

treapta I

M

3850

1,54

treapta II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

18

Corepetitor;

treapta I

M

3850

1,54

treapta II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

19

Sef atelier-scoala, tehnician, administrator patrimoniu;

treapta I

M

3900

1,56

treapta II

M

3850

1,54

treapta III

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

20

Laborant;

treapta I

PL/M

3900

1,56

treapta II

PL/M

3850

1,54

debutant

PL/M

3750

1. 50

21

Instructor, model;

treapta I

M

3850

1,54

treapta II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

22

Mediator scolar;

treapta I

M/G

3300

1,32

treapta II

M/G

3050

1,22

debutant

M/G

2950

1,18

23

Supraveghetor noapte;

treapta I

M/G

2570

1,03

treapta II

M/G

2500

1,00

*) Se utilizeaza doar in bibliotecile din unitatile de invatamant preuniversitar.

NOTA:

Salariile de baza prevazute la pct. 4, 5 si 6 sunt pentru gradatia 0. Salariile de baza pentru gradatiile 1-5 se determina prin majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

 

CAPITOLUL I