SECTIUNEA 1 Dispozitii comune

Art. 1: Obiectul de reglementare

Art. 2: Domeniul de aplicare
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:
a) personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca,…

Art. 3: Gestionarea sistemului de salarizare
(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator de credite. 

Art. 4: Controlul aplicarii legii
Controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeaza de catre Guvern, prin ministere si institutiile de…

Art. 5: Raportul salariat
In sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de baza si cel mai mare salariu de baza, solda de…


SECTIUNEA 2 Principiile sistemului de salarizare

Art. 6: Principii
Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii:
a) principiul legalitatii, in sensul ca drepturile…


SECTIUNEA 3 Definitii

Art. 7: Termeni
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) salariul de baza reprezinta suma…


SECTIUNEA 4 Criterii de performanta

Art. 8: Criterii generale
(1) Ierarhizarea posturilor in vederea stabilirii salariilor de baza, a soldelor de functie/salariilor de functie si a indemnizatiilor de incadrare,…