Controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeaza de catre Guvern, prin ministere si institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestora, precum si de alte autoritati publice centrale autonome cu atributii in domeniu. (A se vedea art. 3 din H.G. nr. 153/2018)

CAPITOLUL I Dispozitii generale