Art. 1: Obiectul de reglementare

Art. 2: Domeniul de aplicare
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:
a) personalului din autoritati si institutii publice, respectiv…

Art. 3: Gestionarea sistemului de salarizare
(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice se asigura de…

Art. 4: Controlul aplicarii legii
Controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeaza de catre Guvern,…

Art. 5: Raportul salariat
In sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de baza si cel mai mare…