Art. 8: Criterii generale
(1) Ierarhizarea posturilor in vederea stabilirii salariilor de baza, a soldelor de functie/salariilor de functie…