(1) Ierarhizarea posturilor in vederea stabilirii salariilor de baza, a soldelor de functie/salariilor de functie si a indemnizatiilor de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, are la baza urmatoarele criterii generale:
a) cunostinte si experienta;
b) complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor;
c) judecata si impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare si supervizare;
e) dialog social si comunicare;
f) conditii de munca;
g) incompatibilitati si regimuri speciale. 
(2) Criteriile de performanta generale avute in vedere la promovarea in functie, grade/trepte profesionale a personalului platit din fonduri publice ori in vederea acordarii unor premii sunt urmatoarele:
a) cunostinte profesionale si abilitati;
b) calitatea, operativitatea si eficienta activitatilor desfasurate;
c) perfectionarea pregatirii profesionale;
d) capacitatea de a lucra in echipa;
e) comunicare;
f) disciplina;
g) rezistenta la stres si adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilitatii;
i) integritate si etica profesionala. 
(3) Pentru categoriile de personal platite din fonduri publice care beneficiaza de criterii specifice de performanta reglementate prin statute proprii se aplica acestea din urma. 
(4) Continutul criteriilor de performanta specifice domeniului de activitate, precum si procedura de evaluare se stabilesc potrivit reglementarilor aplicabile fiecarei categorii de personal. 

CAPITOLUL I Dispozitii generale