Art. 6: Principii
Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii:
a) principiul legalitatii, in sensul ca drepturile…