Art. 6: Principii
Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii:
a) principiul…