In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) salariul de baza reprezinta suma de bani la care are dreptul lunar personalul platit din fonduri publice, corespunzator functiei, gradului/treptei profesionale, gradatiei, vechimii in specialitate, astfel cum este stabilita in anexele nr. I-IX;
b) solda de functie/salariul de functie reprezinta suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, corespunzator functiei indeplinite, stabilita/stabilit conform anexelor nr. I-IX, care nu poate fi mai mica/mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
c) indemnizatia de incadrare reprezinta suma de bani corespunzatoare functiei, gradului, gradatiei si vechimii in functie, prevazuta in anexele nr. I-IX;
d) indemnizatia lunara reprezinta suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora, fiind unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei acestora; persoanele care ocupa functii de demnitate publica nu beneficiaza de sporuri permanente, sporuri temporare si/sau de doctorat;
e) salariul lunar cuprinde salariul de baza ori, dupa caz, indemnizatia lunara sau indemnizatia de incadrare, compensatiile, indemnizatiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum si celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar;
f) solda lunara/salariul lunar cuprinde solda de functie/salariul de functie, solda de grad/salariul gradului profesional detinut, gradatii si, dupa caz, solda de comanda/salariul de comanda, indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii si alte drepturi salariale in bani;
g) functia similara reprezinta o functie de acelasi fel din cadrul aceleiasi institutii sau autoritati publice, care implica aceleasi conditii de studii, grad/treapta profesionala, gradatie, vechime in functie sau vechime in specialitate, dupa caz, si conditii de munca;
h) functia de demnitate publica este acea functie publica care se ocupa prin mandat obtinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, in conditiile legii;
i) sporul reprezinta un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, in conditiile legii, pentru fiecare categorie de personal;
j) gradatia reprezinta salariul de baza corespunzator functiei, acordat in raport cu vechimea in munca, in conditiile prezentei legi;
k) treapta profesionala reprezinta nivelul de ierarhizare in cadrul functiilor cu studii medii;
l) gradul profesional reprezinta nivelul de ierarhizare in cadrul functiilor cu studii superioare, studii superioare de scurta durata si studii medii, dupa caz, in conditiile legii;
m) venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare, indemnizatiile lunare si, dupa caz, compensatiile, indemnizatiile, sporurile, majorarile, adaosurile, primele si premiile, precum si alte drepturi in bani si/sau in natura, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar. 

CAPITOLUL I Dispozitii generale