(1) Autoritatile, institutiile publice si celelalte unitati bugetare pot include in statele de functii si unele functii specifice altor domenii de activitate bugetara, prevazute in anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfasurarii activitatii. 
(2) Salariile de baza ale personalului incadrat in functii specifice, care nu sunt prevazute in prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, al Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functionarii publici, prin asimilare cu functiile si salariile de baza prevazute in anexele la prezenta lege si aplicabile categoriei de personal respective. 
(3) Salarizarea personalului contractual incadrat potrivit legii la cabinetele parlamentare ale deputatilor si senatorilor din circumscriptiile electorale se stabileste si se aproba prin hotarare a birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, avand ca limita minima salariul minim brut pe tara garantat in plata, iar ca limita maxima salariul de baza al functiei echivalente utilizata in cabinetul demnitarului. Nomenclatorul si ierarhia functiilor sunt prevazute in anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. I pct. 2. 9. 

CAPITOLUL III Alte dispozitii