SECTIUNEA 1 Sistemul de stabilire a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare in sectorul bugetar

Art. 9: Salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare
Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda,…

Art. 10: Salariile de baza si gradatiile
(1) Salariile de baza sunt diferentiate pe functii, grade/trepte si gradatii. 
(2) Fiecarei functii, fiecarui grad/treapta profesionala ii corespund…

Art. 11.
(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării…

Art. 12: Modul de stabilire a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor lunare
(1) Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de…

Art. 13: Modul de stabilire a indemnizatiilor lunare pentru functiile de demnitate publica
(1) Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica se determina prin inmultirea coeficientilor din anexa nr. IX cu salariul de…


SECTIUNEA 2 Alte drepturi salariale

Art. 14: Drepturi salariale pentru detinerea titlului stiintific de doctor
(1) Personalul care detine titlul stiintific de doctor beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru titlul stiintific de doctor in cuantum…

Art. 15: Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv
Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului…

Art. 16: Drepturi salariale pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene
(1) Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de…

Art. 17: Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finantate din fonduri europene
(1) Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare,…

Art. 18: Indemnizatia de hrana
(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte…

Art. 19: Salariul de baza pentru functiile de conducere
(1) Salariul de baza pentru functiile de conducere se stabileste de catre conducatorul institutiei publice, in raport cu responsabilitatea, complexitatea…


SECTIUNEA 3 Sporuri

Art. 20: Sporul pentru munca de noapte
(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate…

Art. 21: Sporul pentru munca suplimentara
(1) Munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru, precum si munca prestata in zilele de sarbatori legale, repaus saptamanal…

Art. 22: Sporul pentru persoanele cu handicap
(1) Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă…

Art. 23: Sporul pentru conditii de munca (A se vedea H.G. nr. 917/2017; H.G. nr. 863/2017; H.G. nr. 569/2017; H.G. nr. 153/2018).
Locurile de munca si categoriile de personal, precum si marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele…

Art. 24: Sporuri si drepturi salariale specifice
Limita maxima a sporurilor, compensatiilor, indemnizatiilor, adaosurilor, majorarilor, primelor, premiilor si a altor elemente ale venitului salarial specific fiecarui domeniu…

Art. 25: Limitarea sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor si a altor drepturi
(1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget…

Art. 26: Premii si prime
(1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenta pentru personalul care a participat direct la obtinerea unor rezultate…