SECTIUNEA 1 Sistemul de stabilire a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare in sectorul bugetar
Art. 9: Salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare
Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda,…

Art. 10: Salariile de baza si gradatiile
(1) Salariile de baza sunt diferentiate pe functii, grade/trepte si gradatii. 
(2) Fiecarei functii, fiecarui grad/treapta profesionala ii corespund…

Art. 11.
(1) Pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si…

Art. 12: Modul de stabilire a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor lunare
(1) Salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de…

Art. 13: Modul de stabilire a indemnizatiilor lunare pentru functiile de demnitate publica
(1) Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica se determina prin inmultirea coeficientilor din anexa nr. IX cu salariul de…


SECTIUNEA 2 Alte drepturi salariale
Art. 14: Drepturi salariale pentru detinerea titlului stiintific de doctor
(1) Personalul care detine titlul stiintific de doctor beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru titlul stiintific de doctor in cuantum…

Art. 15: Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv
Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului…

Art. 16: Drepturi salariale pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene
(1) Personalul din institutiile si/sau autoritatile publice nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile, beneficiaza de majorarea…

Art. 17: Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finantate din fonduri europene
(1) Personalul prevazut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu…

Art. 18: Indemnizatia de hrana
(1) Incepand cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda obligatoriu, lunar, indemnizatii de hrana la nivelul anual a doua…

Art. 19: Salariul de baza pentru functiile de conducere
(1) Salariul de baza pentru functiile de conducere se stabileste de catre conducatorul institutiei publice, in raport cu responsabilitatea, complexitatea…

Art. 20: Sporul pentru munca de noapte
(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate…

Art. 21: Sporul pentru munca suplimentara
(1) Munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru, precum si munca prestata in zilele de sarbatori legale, repaus saptamanal…

Art. 22: Sporul pentru persoanele cu handicap
Pentru activitatea desfasurata de persoanele cu handicap grav sau accentuat, in cadrul programului normal de lucru se acorda un spor…

Art. 23: Sporul pentru conditii de munca
Locurile de munca si categoriile de personal, precum si marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele…

Art. 24: Sporuri si drepturi salariale specifice
Limita maxima a sporurilor, compensatiilor, indemnizatiilor, adaosurilor, majorarilor, primelor, premiilor si a altor elemente ale venitului salarial specific fiecarui domeniu…

Art. 25: Limitarea sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor si a altor drepturi
(1) Suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor, inclusiv cele pentru hrana si vacanta, acordate cumulat pe total buget…

Art. 26: Premii si prime
(1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenta pentru personalul care a participat direct la obtinerea unor rezultate…