Art. 14: Drepturi salariale pentru detinerea titlului stiintific de doctor
(1) Personalul care detine titlul stiintific de doctor beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru titlul…

Art. 15: Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv
Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza…

Art. 16: Drepturi salariale pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene
(1) Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din…

Art. 17: Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finantate din fonduri europene
(1) Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a…

Art. 18: Indemnizatia de hrana
(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de…

Art. 19: Salariul de baza pentru functiile de conducere
(1) Salariul de baza pentru functiile de conducere se stabileste de catre conducatorul institutiei publice,…